Vellykket markering i Vaterlandsparken

Onsdag 23. mai 2018 arrangerte Brukerstemmene på rusfeltet markeringen Intet Om Oss Uten Oss. Dette var en markering for å demonstrere misnøye med mangelen på reelle brukerstemmer i Bent Høies regjeringsoppnevnte rusreformutvalg.

nico-sverre
(Sverre Eika og konferansier Nicolay B. Johansen)

Markeringen var vellykket, og vi hadde alle sammen en kjempefin dag i solskinnet i Vaterlandsparken i Oslo. Arild Knutsen var invitert som hedersgjest, da vi i våre høylytte krav tidligere i år har ytret sterkt ønske om at Bent Høie bør inkludere Arild Knutsen i Rusreformutvalget. Arild storkoste seg, og holdt dagens hedersappell.

Vi vil gjerne takke Arild så mye for at han ble med på markeringen vår, og også for alt han har gjort for rusfeltet over mange år som frontkjemper. Tusen takk, Arild, vi er dypt takknemlige for det svært viktige engasjementet ditt, og anerkjenner at det primært er deg vi har å takke for at det endelig er kommet bevegelse i den norske narkotikapolitikken.

Vi vil også takke de andre appellantene som kastet glans på brukerstemmenes dag i solen; tusen takk Ester Nafstad, Bård Dyrdal, Eva Pay, Sverre Eika, Ane Ramm og Even Skyrud.

Bård Dyrdal:

Sverre Eika:

Ane Ramm:

Flere videoer finner du på Facebook-siden vår.

Hardtslående musikk

I tillegg til ruspolitiske appeller ble dagen også feiret med herlig musikk fra flere eminente artister; noen godt etablerte og noen up-and-coming. Brukerstemmene på rusfeltet vil uttrykke vår dypeste respekt til KENNETH ENGEBRETSEN, GARDifraBETONGEN, DJ SCOB, Flexi Aukan, Drittung3n, Simon Moholt og Island Bwoii.

Vi må også få lov å nevne hvor stort det føltes for oss som arrangører å oppleve det ekte engasjementet og den ekte støtten fra artistene, her eksemplifisert med selveste KENNETH ENGEBRETSEN.

Kjære konferansier

Vi er også dypt takknemlige for at Nicolay B. Johansen på svært sporty maner tok konferansier-oppdraget og utførte det med stor stil. Nicolay er utvalgsleder for Skyggeutvalget, et initiativ som er inspirert av reaksjonen og handlekraften til Brukerstemmene på rusfeltet. Skyggeutvalget skal følge Rusreformutvalgets arbeid og utarbeide sin egen rapport. Der Rusreformutvalget er bundet av et noe snevert mandat vil Skyggeutvalget la kunnskap og ikke begrensninger gi de gode svarene, og der Rusreformutvalget kan komme i fare for å ikke inkludere brukerstemmer tilstrekkelig skal Skyggeutvalget sørge for at brukerstemmene blir både lyttet til og tillagt vekt.

Tusen takk for at du ledet arrangementet, Nicolay, og lykke til med arbeidet med Skyggeutvalget.

Støttespillere

Svært mange brukerstemmer har vært involvert i arbeidet med markeringen, både ved meningsutveksling om gjennomføringen og ved økonomiske bidrag. Vi vil spesielt takke Samfunnspartiet og Hampen Hemp & Headshop for generøse bidrag som var helt nødvendige for å få gjennomført markeringen. Tusen takk skal dere ha, og tusen takk til alle andre som også har bidratt praktisk, økonomisk og konsulterende. Sammen er vi dynamitt!

intetomoss-plakat-2

De beste ønsker fra Brukerstemmene på rusfeltets festkomité;
Amir Reza Asgari, Ane Ramm, Dag Andreas Torp, Fredrik Kaspersen, Ronny Vucetic og Casper DiNapoli

Advertisements

intetomoss-plakat-2

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started